اخبار

ارایه پیشنهادات به منظور تحقق کامل اهداف شعار سال “جهش تولید”

ارایه پیشنهادات به منظور تحقق کامل اهداف شعار سال “جهش تولید”

نامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به صادقی نیارکی

نامه رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به صادقی نیارکی

نشست با پارک فاوا

نشست با پارک فاوا

کارآمدسازی نظام توزیع ،  پیش نیاز جهش تولید است

کارآمدسازی نظام توزیع ، پیش نیاز جهش تولید است

ضرورت خوداتکایی صنعتی در تولید تجهیزات ICT/ مسیر سبز گمرکی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنایع راهبردی

ضرورت خوداتکایی صنعتی در تولید تجهیزات ICT/ مسیر سبز گمرکی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنایع راهبردی

جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای نمونه  مشابه داخلی

جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی

جهش تولید در حوزه تجهیزات ICT با تحقیق و توسعه شرکت های فناور داخلی شکل می گیرد

جهش تولید در حوزه تجهیزات ICT با تحقیق و توسعه شرکت های فناور داخلی شکل می گیرد

اولین وبینار کارافرینی در صنعت ICT را با حضور نمایندگان مجلس برگزار کرد

اولین وبینار کارافرینی در صنعت ICT را با حضور نمایندگان مجلس برگزار کرد

جلسه مسولین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، مسولین سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران

ترویج  مصرف کالای داخلی برای موفقیت سیاست های جهش تولید ضروری است

ترویج مصرف کالای داخلی برای موفقیت سیاست های جهش تولید ضروری است

فهرست