مراحل عضویت در اتحادیه

  1. دانلود فرم درخواست عضویت حقیقیفرم درخواست عضویت حقوقی
  2. ورود به سایت و مراجعه به صفحه عضویت سایت و ثبت نام در سایت
  3. مراجعه به صفحه عضویت در اتحادیه و تکمیل فرم عضویت و پرداخت حق عضویت
  • پیوست مدارک کامل ثبت شرکت با آخرین تغییرات (حقوقی)
  • کپی کارت بازرگانی (در صورت وجود ) و یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی استان محل کار
  • گواهینامه های اخذ شده جهت رتبه بندی

 

  • اعضای حقوقی سالیانه 15/000/000 ریال
  • اعضای حقیقی سالیانه 5/000/000 ریال

 

  • هزینه عضویت اولیه حقوقی 15/000/000 ریال
  • هزینه عضویت اولیه حقیقی 5/000/000 ریال

همکار عزیز بعد از تکمیل فرم سایت لطفا فرم عضویت را با توجه به نوع حقیقی و حقوقی آن دانلود و پس از تکمیل و امضاء توسط مدیر عامل محترم به ادرس info@mapta.ir ارسال فرمایید .و منتظر تماس تایید همکاران ما باشید 
خدمات اتحادیه

برای مشاهده هر کدام از خدمات متنوع اتحادیه میتوانید روی گزینه های ذیل کلیک کنید

همکار گرامی برای تکمیل فرم عضویت در اتحادیه ثبت نام در سایت الزامی میباشد .

فهرست