معرفی اعضای هیات مدیره اتحادیه مخابرات (مپتا)

دکتر داود ادیب

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مخابرات
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مخابرات (مپتا) دکتر داود ادیب 

– عضو بنباد ملی نخبگان

– برنده  رتبه  اول و دوم تحقیقات کاربردی جشنواره بین المللی خوارزمی و استمرار در دو دوره

– برنده جشنواره ملی شیخ بهایی

– برنده جشنواره ملی فاوا  وزارت ارتباطات در چند دوره

– فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت شهری از سازمان مدیریت صنعتی

– فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت تحول از دانشگاه تهران

– اخذ مدارک عالی و گذراندن دوره های اموزشی در کانادا

– دکترای حرفه ای مدیریت استراتژیک دانشگاه صنایع و معادن ایران

– دکترای تخصصی  PHD)) کارافرینی  آموزش عالی

– رببس هیئت مدیره صنایع ارتباطی آوا

عناوین شغلی

صنایع ارتباطی آوا   رئیس هئیت مدیره از  1390 تاکنون

دکتر اسماعیل ثنایی

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مخابرات
نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مخابرات (مپتا) دکتر اسماعیل ثنایی

1 – کارشناسی الکترونیک از دانشگاه پلی تکنیک 

2- کنترل سیستم                                    compirgne univ.    

3-سیستم کامپیوتر                                 ecole supelec 

4-دکترای اطلاعات سیستم                     دانشگاه پارس     

 عناوین شغلی 

مدیر پروژه در دپارتمان تحقیقات شرکت فیلیپس                                             

 استاد دانشگاه دپارتمان الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف      

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  شرکت ریز پرداز                     

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آریا همراه سامانه  

محمد میرزائی منش

عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات
عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات (مپتا) مهندس محمدمیرزائی منش

1- کارشناسی مدیریت

2- تکنسین فنی برق

عناوین شغلی:

مشاور اقتصادی از سال 1384 تا 1387

بنگاه های اقتصادی دولتی از سال 1388 تا 1390

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه مبنا جهان از سال 1390 تا کنون

مدیر پروژه قسمت مخابرات شرکتهای خصوصی از سال 1389 تا 1391

رئیس هیئت مدیره شرکتهای خصوصی از سال 1390 تا 1394

عضو تیم پژوهشی فنی مهندسی از سال 1391 تا کنون

سرکار خانم سادینا آبائی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات

عضو هیات مدیره اتحادیه مخابرات (مپتا) سادینا آبائی

– کارشناسی نرم افزار

– فارغ التحصیل دوره MBA مدرسه عالی بازرگانی تهران

عناوین شغلی:
مدیرعامل هلدینگ سیمرغ سامانه، رییس هیات مدیره اپراتور شبکه علمی ایران (شعا)

مشاور عالی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات در دولت یازدهم
عضو هیات مدیره و موسس کنسرسیوم های تخصصی شورای بازرگانی ایران – آفریقا
رییس هیات مدیره دور اول اتاق مشترک بازرگانی ایران – اوکراین

عضو هیات مدیره اتحادیه پیمانکاران، مشاوران و صادرکنندگان خدماتICT
عضو ارشد گروه تحقیقاتی تیم برنامه ملی “فاوا یا نفت مسئله این است”
موسس، سهامدار و رییس مرکز تحقیق و توسعه شبکه آسیا
IPV6 عضو و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای در کارگروه ملی گذر به
عضو هیات موسس و عضو هیات رییسه انجمن کشت فراسرزمینی

مهندس محمدباقر میرزائی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مخابرات

مهندس محمدباقر میرزائی
عضو هیئت مدیره اتحادیه

فارغ التحصیل؛
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک گرایش مدارهای مجتمع

مهندسی ICT گرایش سیار از دانشکده پست و مخابرات

عناوین شغلی:

مدیرعامل شرکت توسعه ارتباط یادگار‌نوین

فهرست