اعضای کمیسیون مالی – حقوقی اتحادیه

اهداف و وظایف کمیسیون مالی – حقوقی

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

 

روز چهارشنبه 8 خرداد 98، انتخابات کمیسیون مالی – حقوقی اتحادیه با حضور هیئت مدیره و شرکت‌های عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، مسئولین پایگاه‌های صادراتی، شرکت پارس رستاک (مجری نمایشگاه اربیل عراق) و دبیر و اعضای کمیسیون صادرات اتحادیه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این انتخابات، دکتر عبدالرضا رضوانی (مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران) با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیسیون مالی – حقوقی اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و مهندس رضا مهدیان (شرکت بهینه پردازش)، مهندس فریبرز دادگر (شرکت موج آینده فرافن)، مهندس پریسا حصاری (شرکت انتقال امواج نوری برنا) و دکتر احمد علی محمدی (شرکت سیمرغ سامانه تهران) به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب گردیدند.

از آنجا که یکی از مهمترین ماموریت های اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی بیمه و مالیات اعضای خود می باشد و در همین راستا به عنوان یک نهاد تخصصی و پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی می تواند نقش مهمی را در تسهیل فرایندها و رفع مشکلات ایفا نماید، لذا بهمین منظور و بر اساس مفاد فصل دوم اساسنامه اتحادیه، کمیسیون تخصصی مالی – حقوقی در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات، براي مشارکت در بررسی آسیب ها وچالش ها و راهکارهای توسعه صادرات با اهداف و شرح وظایف ذیل تشکیل گردید که می بایست با هماهنگی های هیئت رئیسه اتحادیه انجام پذیرد:

– تهیه سامانه فرعی کمیسیون در سامانه اتحادیه و تعیین مسئول برای اطلاع رسانی و بروزرسانی آن

-ضرورت شناسایی احصاء و طبقه بندی مسائل و مشکلات مالی و حقوقی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات عمومی اعضا

– ایجاد هماهنگی و همکاري در زمینه هاي مختلف از جمله آموزش قوانین و مقررات به شرکت های عضو اتحادیه در زمینه های بیمه و مالیات و مسائل حقوقی و قراردادی

– ارتباط با بانک ها و مراجع دولتی و قضایی و پیگیری در جهت رفع مشکلات از طریق روانسازی فرایندها و اختصاص تسهیلات صادراتی

– برگزاري همایش ها و سمینارها و آموزش هاي تخصصی

– رصد و بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح ها و لوایحی که در مجلس شوراي اسلامی یا دولت مطرح و در حال رسیدگی می باشد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی آیین نامه ها و دستور العمل هایی که از سوي دولت و دستگاه هاي اجرایی ابلاغ گردیده یا می گردد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی طرح ها و موضوعات ارجاعی از طرف هیئت رئیسه اتحادیه

– تدوین برنامه فصلی و سالانه و تدوین برنامه نقشه راه کمیسیون بر اساس مأموریت تعیین شده

– ارائه گزارشات عملکرد فصلی جهت درج در سوابق و فصل نامه اتحادیه

-کمیسیون ها در صورت نیاز می توانند با هماهنگی اتحادیه از خدمات کارشناسی و مشاوره اي با پرداخت حق الزحمه استفاده نمایند .

– کمیسیون هایی که از خدمات مشاوره کارشناسان استفاده می کنند، باید گزارش کارشناسی مکتوب با دستور جلسات خود را پس از طرح در کمیسیون به ریاست اتحادیه ارائه دهند.

-عملکرد کمیسیون ها به صورت مستمر  ارزیابی خواهد گردید و نتایج آن به هیئت رئیسه اتحادیه اعلام خواهد شد. در صورتیکه عملکرد برخی کمیسیون ها ضعیف ارزیابی شود، هیئت رئیسه اتحادیه تصمیمات لازم را براي اصلاح عملکرد کمیسیون اتخاذ خواهد کرد .

فهرست