کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری

اهداف و شرح وظایف کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری

 

 

 

از آنجا که یکی از مهمترین ماموریت های اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران رسیدگی به مسائل آموزشی اعضاء اتحادیه و برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت علمی و مدیریتی شرکت های عضو و همچنین حمایت از پروژه های تحقیقاتی و نوآورانه و استارتاپ ها می باشد، در همین راستا به عنوان یک نهاد تخصصی و پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی می تواند نقش مهمی را در تسهیل فرایندها و رفع مشکلات ایفا نماید، لذا به همین منظور و بر اساس مفاد فصل دوم اساسنامه اتحادیه، کمیسیون تخصصی ظرفیت سازی و نوآوری در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات با اهداف و شرح وظایف ذیل و با سه کارگروه تخصصی  نشریه، آموزش و ظرفیت سازی و استارتاپ ها تشکیل گردید:

 

تهیه سامانه فرعی کمیسیون در سامانه اتحادیه و تعیین مسئول برای اطلاع رسانی و بروزرسانی آن

 

برگزاری همایش ها، سمینارها، وبینارها، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در حوزه مخابرات و ارتباطات در راستای دسترسی علمی و عملی به اهداف فعالان این حوزه با تایید هیئت مدیره اتحادیه.

 

ایجاد هماهنگی و همکاري در زمینه هاي مختلف از جمله آموزش راهکارهای موفقیت در تجارت حوزه ارتباطات به شرکت های عضو اتحادیه

 

رصد و بررسی طرح ها و پروژه ها و تولیدات اعضای اتحادیه جهت رونمایی در نمایشگاه های داخلی و خارجی مختلف

 

بررسی آیین نامه ها و دستور العمل هایی که از سوي دولت و دستگاه هاي اجرایی ابلاغ گردیده یا می گردد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

 

فروش خدمات آموزشی حضوری(ICT-MBA و ) با تایید هیئت مدیره اتحادیه

 

ایجاد باشگاه مشتریان ICT شرکتی/فردی

 

تهیه کاتالوگ خدمات و محصولات اعضای اتحادیه (فارسی-انگلیسی-عربی)

 

فروش خدمات آموزشی غیر حضوری با تایید هیئت مدیره اتحادیه

 

صادرات خدمات آموزشی، فنی و مهندسی اتحادیه به  خارج از کشور (عراق و .) با تایید هیئت مدیره اتحادیه

 

بررسی طرح ها و موضوعات ارجاعی از طرف هیئت رئیسه اتحادیه

 

تدوین برنامه فصلی و سالانه و تدوین برنامه نقشه راه کمیسیون بر اساس مأموریت تعیین شده

 

ارائه گزارشات عملکرد فصلی جهت درج در سوابق و نشریه اتحادیه

 

کمیسیون ها در صورت نیاز می توانند با هماهنگی اتحادیه از خدمات کارشناسی و مشاوره اي با پرداخت حق الزحمه استفاده نمایند .

 

کمیسیون هایی که از خدمات مشاوره کارشناسان استفاده می کنند، باید گزارش کارشناسی مکتوب با دستور جلسات خود را پس از طرح در کمیسیون به ریاست اتحادیه ارائه دهند.

 

عملکرد کمیسیون ها به صورت مستمر ارزیابی خواهد گردید و نتایج آن به هیئت رئیسه اتحادیه اعلام خواهد شد. در صورتیکه عملکرد برخی کمیسیون ها ضعیف ارزیابی شود، هیئت رئیسه اتحادیه تصمیمات لازم را براي اصلاح عملکرد کمیسیون اتخاذ خواهد کرد .

 

مقررات اتحادیه در خصوص اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون هاي تخصصی

 

هریک از اعضاي منتخب فقط در هیئت رئیسه یک کمیسیون می تواند حضور داشته باشد.

 

از میان اعضا یک نفر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب می گردد.

 

کمیسیون ها می بایست حداقل دو بار در ماه جلسات منظم خود را برگزار و صورتجلسات مربوطه را به دبیرخانه اتحادیه ارسال نمایند.

 

در  صورت غیبت هر یک از اعضاي کمیسیون  در 3  جلسه  متوالی یا 4 جلسه متناوب بدون عذر موجه و عدم اعلام کتبی به هیئت رئیسه کمیسیون عضویت آن فرد در کمیسیون لغو خواهد شد .

 

به منظور پیشبرد کار، کمیسیون می تواند کارگروه هایی را با تصویت هیئت رئیسه کمیسیون از بین اعضا  براي پیگیري موضوعات ارجاعی از طرف کمیسیون تشکیل دهد. مسئول تشکیل کارگروه رئیس یا دبیر کمیسیون می باشد.

فهرست