اعضای کمیسیون صادرات اتحادیه

مهندس علیرضا منافی دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه

مهندس رضا طالبی

مهندس عباس ریاضی

مهندس سیروس رضایی

مهندس آبتین منصوری

اهداف و وظایف کمیسیون صادرات

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

 

روز دوشنبه 16 اردیبهشت 98، انتخابات کمیسیون صادرت اتحادیه با حضور هیئت مدیره و شرکت‌های عضو اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، مسئولان پایگاه‌های صادراتی، مسئولان صندوق ضمانت صادرات ایران، دکتر آهویی  مدیر کل امور بین الملل وزارت ارتباطات، دکتر احمدیان  مدیر کل  دفتر نوآوری  و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و دکتر نصیری مدیر کل امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این انتخابات، مهندس علیرضا منافی (شرکت امن افزار گستر شریف) با کسب حداکثر آرا به عنوان دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و مهندس رضا طالبی (شرکت نقش اول کیفیت)، مهندس سیروس رضائی (شرکت پارس سیستم دلتا)، مهندس عباس ریاضی (شرکت صنعت ارتباط پیشرو) و مهندس آبتین منصوری (شرکت ریزیکو) به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب گردیدند.

آنچه مسلم است اینکه امروز صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات می تواند به یکی  از مزیت های ویژه کشور و یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی ما مبدل گردد و  نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادي کشور داشته باشد و اتخاذ سیاست هاي راهبردي در حوزه صادرات محصولات و خدمات دیجیتال، بدون داشتن آگاهی از شرایط  موجود  و  درك مناسب  از  چالش ها و مشکلات حوزه های تخصصی  بی  اثر  خواهد  بود. بنابراین سیاستگذاران  و  مجریان  دولتی نیز  بایستی درکی عمیق و جامع از مشکلات بخش خصوصی در صادرات محصولات  فن آوری اطلاعات و ارتباطات به دست آورده و با بهره گیري  از  تجارت  کشورهاي  موفق، استراتژی هاي مناسبی را در راستاي توسعه صادرات در این حوزه تدوین  و  اجرا  نمایند. در همین راستا اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت مخابرات ایران به عنوان یک نهاد تخصصی و پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی می تواند نقش مهمی را در تسهیل فرایندها ایفا نماید. لذا به همین منظور و بر اساس مفاد فصل دوم اساسنامه اتحادیه، کمیسیون تخصصی صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات، براي مشارکت در بررسی آسیب ها وچالش ها و راهکارهای توسعه صادرات با اهداف و شرح وظایف ذیل تشکیل گردید که می بایست با هماهنگی های هیئت رئیسه اتحادیه انجام پذیرد:

– شناسایی و تدوین قابلیت های صادراتی اعضا با تعریف شاخص های بین المللی

– تهیه سامانه فرعی در سامانه اتحادیه و تعیین مسئول برای بروزرسانی آن

– ضرورت احصاء و طبقه بندی مسائل و مشکلات صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات

– استخراج موانع قانونی تجاري و شناسایی آسیب ها و مشکلات و بررسی علل و موانع حضور پررنگ بخش خصوصی در صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش در جهت رفع محدودیت هاي بوجود آمده

– ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در خصوص بازاریابی بین المللی و تنوع بخشی به بازارهاي صادراتی

– ارائه پیشنهاد در خصوص طراحی مشوق هاي صادراتی با هدف تسهیل، روان سازي و افزایش اثر بخشی مشوق ها

– ایجاد هماهنگی و همکاري در زمینه هاي مختلف از جمله آموزش قوانین و مقررات به شرکت ها در زمینه صادرات

– پیگیری در جهت رفع مشکلات از  طریق روانسازی اختصاص تسهیلات صادراتی براي شرکت ها توسط دولت

– برگزاري همایش ها و سمینار ها و آموزش هاي تخصصی بازاریابی بین المللی

– ارتقا و بهبود صادرات کالا و خدمات به کشورهاي همسایه و توسعه تجارت بین کشورهاي اسلامی

– تقویت و بهبود روابط بین الملل و پیگیری ایجاد دفاتر نمایندگی اتحادیه در کشورهای دیگر

– رصد و بررسی و اظهار نظر  در خصوص طرح ها  و لوایحی که در مجلس شوراي  اسلامی  یا  دولت مطرح  و  در حال رسیدگی می باشد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی آیین نامه ها و دستور العمل هایی که از سوي دولت و دستگاه هاي اجرایی ابلاغ گردیده یا می گردد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی طرح ها و موضوعات ارجاعی از طرف هیئت رئیسه اتحادیه

– تدوین برنامه فصلی و سالانه و تدوین برنامه نقشه راه کمیسیون بر اساس مأموریت تعیین شده

-تلاش در جهت تجمیع ظرفیت ها و قابلیت هاي بخش هاي دولتی و غیر دولتی در توسعه و ترویج صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات

– ارائه گزارش های عملکرد فصلی جهت درج در سوابق و فصلنامه اتحادیه

– کمیسیون ها در  صورت نیاز  می توانند با  هماهنگی اتحادیه از خدمات کارشناسی و مشاوره اي با پرداخت حق الزحمه استفاده نمایند .

-کمیسیون هایی که از خدمات مشاوره کارشناسان استفاده می کنند باید گزارش کارشناسی مکتوب با دستور جلسات خود را پس از طرح در کمیسیون به ریاست اتحادیه ارائه دهند.

– عملکرد کمیسیون ها به صورت مستمر ارزیابی خواهد گردید و نتایج آن به هیئت رئیسه اتحادیه اعلام خواهد شد. در صورتیکه عملکرد  برخی کمیسیون ها ضعیف ارزیابی شود، هیئت رئیسه اتحادیه تصمیمات لازم رابراي اصلاح عملکرد کمیسیون اتخاذ خواهد کرد .

فهرست