اعضای کمیسیون صادرات اتحادیه

مهندس علیرضا شیرانی ریاست محترم کمیسیون صادرات اتحادیه

مهندس محمد حسین خلج دبیر محترم کمیسیون صادرات اتحادیه

مهندس حمیدرضا ادیبی

مهندس عباس ریاضی

مهندس میرحامد شجاعی

مهندس آبتین منصوری

مهندس امیرحسین اصلانی

مهندس رضا مهدیان

مهندس محمد حیدری ساری

اهداف و وظایف کمیسیون صادرات

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

 

آنچه مسلم است اینکه امروز صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات می تواند به یکی  از مزیت های ویژه کشور و یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی ما مبدل گردد و  نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادي کشور داشته باشد و اتخاذ سیاست هاي راهبردي در حوزه صادرات محصولات و خدمات دیجیتال، بدون داشتن آگاهی از شرایط  موجود  و  درك مناسب  از  چالش ها و مشکلات حوزه های تخصصی  بی  اثر  خواهد  بود. بنابراین سیاستگذاران  و  مجریان  دولتی نیز  بایستی درکی عمیق و جامع از مشکلات بخش خصوصی در صادرات محصولات  فن آوری اطلاعات و ارتباطات به دست آورده و با بهره گیري  از  تجارت  کشورهاي  موفق، استراتژی هاي مناسبی را در راستاي توسعه صادرات در این حوزه تدوین  و  اجرا  نمایند. در همین راستا اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی صنعت مخابرات ایران به عنوان یک نهاد تخصصی و پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی می تواند نقش مهمی را در تسهیل فرایندها ایفا نماید. لذا به همین منظور و بر اساس مفاد فصل دوم اساسنامه اتحادیه، کمیسیون تخصصی صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی مخابرات و فن آوری ارتباطات و اطلاعات، براي مشارکت در بررسی آسیب ها وچالش ها و راهکارهای توسعه صادرات با اهداف و شرح وظایف ذیل تشکیل گردید که می بایست با هماهنگی های هیئت رئیسه اتحادیه انجام پذیرد:

– شناسایی و تدوین قابلیت های صادراتی اعضا با تعریف شاخص های بین المللی

– تهیه سامانه فرعی در سامانه اتحادیه و تعیین مسئول برای بروزرسانی آن

– ضرورت احصاء و طبقه بندی مسائل و مشکلات صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکلات

– استخراج موانع قانونی تجاري و شناسایی آسیب ها و مشکلات و بررسی علل و موانع حضور پررنگ بخش خصوصی در صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تلاش در جهت رفع محدودیت هاي بوجود آمده

– ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی در خصوص بازاریابی بین المللی و تنوع بخشی به بازارهاي صادراتی

– ارائه پیشنهاد در خصوص طراحی مشوق هاي صادراتی با هدف تسهیل، روان سازي و افزایش اثر بخشی مشوق ها

– ایجاد هماهنگی و همکاري در زمینه هاي مختلف از جمله آموزش قوانین و مقررات به شرکت ها در زمینه صادرات

– پیگیری در جهت رفع مشکلات از  طریق روانسازی اختصاص تسهیلات صادراتی براي شرکت ها توسط دولت

– برگزاري همایش ها و سمینار ها و آموزش هاي تخصصی بازاریابی بین المللی

– ارتقا و بهبود صادرات کالا و خدمات به کشورهاي همسایه و توسعه تجارت بین کشورهاي اسلامی

– تقویت و بهبود روابط بین الملل و پیگیری ایجاد دفاتر نمایندگی اتحادیه در کشورهای دیگر

– رصد و بررسی و اظهار نظر  در خصوص طرح ها  و لوایحی که در مجلس شوراي  اسلامی  یا  دولت مطرح  و  در حال رسیدگی می باشد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی آیین نامه ها و دستور العمل هایی که از سوي دولت و دستگاه هاي اجرایی ابلاغ گردیده یا می گردد و ارائه بازخوردهای مناسب به هیئت رئیسه اتحادیه

– بررسی طرح ها و موضوعات ارجاعی از طرف هیئت رئیسه اتحادیه

– تدوین برنامه فصلی و سالانه و تدوین برنامه نقشه راه کمیسیون بر اساس مأموریت تعیین شده

-تلاش در جهت تجمیع ظرفیت ها و قابلیت هاي بخش هاي دولتی و غیر دولتی در توسعه و ترویج صادرات محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات

– ارائه گزارش های عملکرد فصلی جهت درج در سوابق و فصلنامه اتحادیه

– کمیسیون ها در  صورت نیاز  می توانند با  هماهنگی اتحادیه از خدمات کارشناسی و مشاوره اي با پرداخت حق الزحمه استفاده نمایند .

-کمیسیون هایی که از خدمات مشاوره کارشناسان استفاده می کنند باید گزارش کارشناسی مکتوب با دستور جلسات خود را پس از طرح در کمیسیون به ریاست اتحادیه ارائه دهند.

– عملکرد کمیسیون ها به صورت مستمر ارزیابی خواهد گردید و نتایج آن به هیئت رئیسه اتحادیه اعلام خواهد شد. در صورتیکه عملکرد  برخی کمیسیون ها ضعیف ارزیابی شود، هیئت رئیسه اتحادیه تصمیمات لازم رابراي اصلاح عملکرد کمیسیون اتخاذ خواهد کرد .

فهرست