جدیدترین اخبار

پیام تبریک رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به وزیرجدیدICT

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران : اجرای برنامه‌های وزیر جدیدICT، بزرگترین فرصت برای این صنعت، درشرایط تحریم وچهارسال آتی است رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد: برنامه…