حضور مشاور وزیر ارتباطات در مجمع اتحادیه مپتا

حضور مشاور وزیر ارتباطات در مجمع اتحادیه مپتا :مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران (مپتا) در محل اتاق بازرگانی ایران باحضور‌ اکثریت اعضای این اتحادیه، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و … برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پس از سخنرانی برات قنبری مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  و استماع گزارش هیات مدیره، خزانه دار و بازرس،  انتخاب هیات مدیره جدید به رای گیری گذاشته شد.

بر اساس این گزارش اعضای جدید اتحادیه به ترتیب حداکثر آراء داوود ادیب ،مهندس  اسمائیل ثنایی،  مهندس علی  آزادپور، محمد میرزایی  و  مهندس محمود زنوزی راد و اعضای علی البدل نیز مهندس   باقر میرزایی منش و خانم  آبایی و بازرس اصلی  مجید ذوقی و علی البدل  نیکنام، انتخاب شدند.

این مجمع در محل اتاق بازرگانی ایران با حضور مشاور وزیر ارتباطات برات قنبری  و با سخنرانی  ایشان آغاز شد .

فهرست