تلکام

آموزش های حوزه تلکام

ما در فارسیکام، خدمات منحصر بفرد ضبط صدا و راه حلهای استفاده از آن را برای شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی  ارائه می کنیم. این خدمات عبارتند از:

ضبط صدای انتظار برای تلفن

ضبط و تولید صدا برای سیستمهای تلفن گویا، مراکز تلفن و چارتهای گویا

ضبط فرمانهای صوتی

ضبط صدا برای استفاده در تبلیغات اینترنتی، رادیویی و تلویزیونی

گویندگان آشنا، حرفه ای و خوش صدای فارسیکام، متن مورد نظر شما را در استودیوهای حرفه ای و مجهز می خوانند. سپس برای ارائه بهترین کیفیت، این صداها بصورت حرفه ای ویرایش شده و صدایی کاملا شفاف و موثر در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

صداهای ضبط شده توسط فارسیکام بر روی بیش از 30000 پورت تلفن در داخل و خارج از کشور پاسخگوی تماس گیرندگان می باشد.

بر

فهرست