اخبار

پاسخ اتحادیه صنعت مخابرات ایران به نامه شماره 2/14/ص مورخ  99/1/6 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

پاسخ اتحادیه صنعت مخابرات ایران به نامه شماره 2/14/ص مورخ 99/1/6 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران  در نشست با هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مطرح نمود:

معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ایران در نشست با هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مطرح نمود:

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و انستیتو ایزیران تفاهم نامه  همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی امضا نمودند

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و انستیتو ایزیران تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی امضا نمودند

صدور گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت های خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران  توسط اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران

صدور گواهی رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت های خدمات فنی مهندسی ، مشاوران و پیمانکاران توسط اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک  فی مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین صندوق ضمانت صادرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

ترکیب جدید هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشخص شد

ترکیب جدید هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشخص شد

اعضاي هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشخص شد

اعضاي هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران مشخص شد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو

برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو

حضور اتحادیه صنعت مخابرات ایران در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

حضور اتحادیه صنعت مخابرات ایران در ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

فهرست